Beta version 0.1
   Збірки Е-архіву [3850]
 
 
Знайдено: 314  документів

вивести на сторінку сортування впорядкування сторінка №   з 1

Дата

Назва

Автори

19.05.1910 Посвідчення № 1003 від 19 травня 1920 р. на право переїзду В. Голубовича у вагоні для урядовців УНР зі ст. Кам’янець до ст. Київ та у зворотному напрямі з відмітками про його переміщення на звороті Огієнко Іван
12.06.1917 Выписка из паспортной книги выданной директором Одесской третьей гимназии преподавателю Чеховскому В. 1917 г. без автора
10.07.1917 Копія Постанови Комітету Української Центральної Ради від 10 липня 1917 р. про призначення П. Христюка Генеральним писарем Левченко , Никовський
15.07.1917 Постанова комітету Української Центральної Ради від 15 липня 1917 щодо затвердження складу Генерального Секретаріату Левченко , Нибовський
18.07.1917 Лист голови ЦК УПСФ С. Єфремова від 18 липня 1917 р. на адресу Генерального секретаріату справ фінансових Єфремов Сергій
03.11.1917 Витяг із протоколу засідання Генерального Секретаріату Української Центральної Ради від 3 листопада 1917 р. про призначення Д. Коліуха товаришем генерального комісара продовольчих справ Винниченко Володимир
03.11.1917 Витяг з протоколу засідання Генерального Секретаріату про доручення Генеральному секретарю Торгу і промисловості В. Мазуренку виконувати обов'язки Генерального секретаря фінансів. 3 листопада 1917 р. В. Винниченко , О. Лотоцький
13.11.1917 Лист товариша генерального секретаря продовольчих справ Д. Коліуха до генерального секретаря шляхів В. Єщенка від 13 листопада 1917 р. Коліух Дмитро
08.12.1917 Доповідь генерального секретаря торгу і промисловості В. Голубовича від 8 грудня 1917 р. про створення міжвідомчої комісії з цукрової промисловості Голубович Всеволод
08.12.1917 Заява Садовського В. про згоду балотуватися до Українських Установчих зборів у Волинській виборчій окрузі Садовський В.
11.12.1917 Лист В. Науменка до Комітету Української федеративно-демократичної партії від 11 грудня 1917 р. В. Науменко
21.12.1917 Посвідчення Остапенка С. як Директора Департаменту Генерального Секретарства продовольчих справ 1917 р. без автора
1918 Примірник Закону «Про право писання та оборони дисертацій на вчені ступені в усіх вищих школах України української мовою» з підписом М. Василенка Василенко Микола
23.01.1918 Посвідчення урядовця мирної делегації УНР Семена Коморного від 23 січня 1918 р., завірене, зокрема, підписом міністра справ міжнародних УНР В. Голубовича Голубович Всеволод
14.03.1918 Лист Народного Міністра Внутрішніх справ П. Христюка до комісії Центральної ради із законопроектом про українізацію вивісок та написів на установах 14 березня 1918 р. Христюк П. , нерозбірливо
01.04.1918 Доповідь В.о. Міністра фінансів УНР В. Мазуренка про необхідність надання авансу для утримання Окремого корпусу кордонної охорони 1 квітня 1918 р. В. Мазуренко
05.04.1918 Журнал № 47 засідання Ради Народних Міністрів УНР від 5 квітня 1918 р. Зафіксовано розгляд питань про затвердження на посадах нових державних працівників, фінансово-валютні операції, умови обміну військовополоненими із Австро-Угорщиною, проект зміни Голубович Всеволод
05.04.1918 Рукописна резолюція голови Ради Народних Міністрів УНР В. Голубовича від 5 квітня 1918 р. про ствердження П. Климовича на посаді управляючого Міністерством фінансів. Резолюцію накладено на опосередковано пов’язаному з нею зареєстрованому документі но Голубович Всеволод
09.04.1918 Посвідчення Стасюка М., обраного членом Установчих Зборів УНР нерозбірливо
24.04.1918 Лист Народного міністра торгу і промисловості Фещенка-Чопівського І. щодо делегації УНР до столиць Центральних держав 24 квітня 1918 р. Королів Ф.Л. , Фещенко-Чопівський І.А.
24.04.1918 Журнал засідання Ради Народних Міністрів від 24 квітня 1918 р., завірений підписом голови РНМ В. Голубовича Голубович Всеволод
26.04.1918 Посвідчення членів Торгівельної делегації УНР за підписом Міністра торгу і промисловості Фещенка-Чопівського І. 26 квітня 1918 р. Королів Ф.Л. , Фещенко-Чопівський І.А. , нерозбірливо
31.05.1918 Звернення директора державного банку УНР до В. Науменка щодо видання портрета Т.Шевченка авторства І. Репіна нерозбірливо
26.07.1918 Примірник Закону «Асигнування коштів на завершення будівництва бібліотеки для університету Св. Володимира в Києві» з підписом М. Василенка Василенко Микола
30.07.1918 Наказ Гетьмана Всієї України П. Скоропадського про призначення В. Науменка членом Ради Міністра народної освіти і мистецтва 30 липня 1918 р. М. Василенко , П. Скоропадський , нерозбірливо
10.08.1918 Наказ гетьмана України П. Скоропадського про призначення М. Василенка міністром Освіти та Мистецтва від 10 серпня 1918 р. нерозбірливо
02.10.1918 Копія Наказу Гетьмана Української Держави Скоропадського П. про призначення Славинського М. надзвичайним представником при Уряді Всевеликого Війська Донського Дорошенко Д. , Скоропадський П.
04.10.1918 Доповідь Управляючого Міністерством Освіти та Мистецтва сенатора М. Василенка гетьману П. Скоропадському про перебування у німецькому таборі полонених офіцерів "Ган-Мюнден" близько 100 українських вчителів від 4 жовтня 1918 р. Василенко Микола
14.11.1918 Журнал засідання Ради міністрів Української Держави від 14 листопада 1918 р. за участі Міністра праці Славинського М. без автора
Грудень 1918 Законопроект про асигнування 400 000 карбованців на ліквідацію консульств Російської Федеративної Республіки і на допомогу урядовцям згаданих консульств, підписаний Міністром закордонних справ УНР Чехівським В. Грудень 1918 р. Чехівський В , нерозбірливо
04.12.1918 Наказ Директорії УНР про негайну мобілізації в лави Армії УНР "для захисту здобутків революції і боротьби з гетьманом і гетьмансько-поміщицьким правительством" із приписом губернського коменданта Херсонщини Івана Луценка від 4 грудня 1918 р. про огол Іван Луценко
05.12.1918 Пояснювальна записка до законопроекту про асигнування коштів на видання періодичного журналу Міністерства Освіти та Мистецтва, підписана Міністром народної освіти та мистецтва Української Держави В. Науменком 5 грудня 1918 р. В. Науменко
28.12.1918 Поштова листівка невідомого автора із зауваженнями щодо програми політичної партії без автора
30.12.1918 Постанова Ради Народних Міністрів УНР про асигнування в розпорядження Міністра народної освіти 52500 карбованців на утримання однорічних педагогічних курсів для учителів середніх шкіл при Київській шкільній окрузі, підписана Головою Ради Народних Мін Чехівський В , нерозбірливо
1919 Доповідь Керуючого Управлінням преси й інформацій І. Лизанівського на Раді Народних Міністрів УНР щодо друкарських засобів Лизанівський І.
1919 Доповідь Керуючого Управлінням преси й інформацій І. Лизанівського на Раді Народних Міністрів УНР щодо мобілізації сил Лизанівський І.
09.01.1919 Наказ Головної управи війська УНР про вступ на посаду військового міністра Грекова О. Веденський , Галкин , Греков
21.01.1919 Доповідь про необхідність затвердження нового дисциплінарного статуту з резолюцією військового міністра Грекова О. Греков
02.02.1919 Наказ Головної управи війська УНР про організацію у військових частинах національно-просвітніх органів Галкин , Греков , Пількевич
10.02.1919 Доповідь Міністра юстиції Української Народної Республіки Сиротенка Г. стосовно Мирових Суддів Сиротенко Г.
14.02.1919 Тимчасовий закон про губерніальних та повітових лісничих УНР Архипенко Є. , Сиротенко Г.
17.02.1919 Журнал засідання Директорії УНР від 17 лютого 1919 р. без автора
22.02.1919 Лист Міністра народного господарства Фещенка-Чопівського І. до Голови Кабінету народних міністрів 22 лютого 1919 р. Фещенко-Чопівський І.А. , нерозбірливо
12.04.1919 Телеграма міністра єврейських справ П. Красного, у якій міститься звернення до єврейського населення із завіренням про вжиття урядом УНР рішучих заходів з метою припинення єврейських погромів та закликом підтримати українців у боротьбі за збереження Красний Пінхас
25.04.1919 Наказ щодо призначення Й. Безпалка міністром праці в Раді Народних Міністрів при Директорії УНР від 25 квітня 1919 р. Безпалко Йосип
25.04.1919 Лист від 25 квітня 1919 р. голови Ради Народних Міністрів Б. Мартоса до А. Крушельницького з інформування про призначення останнього на посаду міністра народної освіти УНР Б. Мартос
31.05.1919 Уповноваження № 1618 від 31 травня 1919 р. на встановлення торгівельних відносин, надане Директорією УНР голові Української торгівельної місії до Італії інженеру В. Голубовичу Петлюра Симон
10.06.1919 Охоронний лист Української академії наук від 10 червня 1919 р., наданий співробітнику історично-філологічного відділу В. Науменку на на захист його робочого кабінету від реквізиції А. Кримський , нерозбірливо
19.06.1919 Лист Міністра народного господарства Черкаського Т. з проектом постанови Ради Народних Міністрів про дозвіл вільного продажу продовольчих товарів 19 червня1919 р. Черкаський Т. , нерозбірливо
29.06.1919 Извещение Центральной комиссии по сбору одежды и белья при Исполкоме Совета Рабочих и Крестьянских депутатов УССР от 29 июня 1919 г. на адрес В. Науменко нерозбірливо
07.07.1919 Ордер на обыск и арест В. Науменко от 7 июля 1919 г. нерозбірливо
07.07.1919 Протокол обыска по месту жительства В. Науменко В. Дремлюга , Е. Мандельштам , Прихожий
08.07.1919 Обложка архивно-уголовного дела В. Науменко 1919 г. без автора
08.07.1919 Постановление коллегии ВУЧК от 8 июля 1919 г. с вынесением смертного приговора В. Науменко как бывшему гетьманскому министру Витлицкий , Иванов , Лацис , Николаев , Яковлев
08.07.1919 Ордер на арестованного В. Науменко нерозбірливо
22.07.1919 Лист від 22 липня 1919 р. А. Крушельницького до П. Холодного з інформуванням про вихід зі складу Кабінету Міністрів і передачу адресату складених повноважень міністра народної освіти УНР А. Крушельницький
30.07.1919 Оголошення Міністерства народного господарства за підписом міністра Черкаського Т. 30 липня 1919 р. Черкаський Т. , нерозбірливо
01.08.1919 Дипломатичний паспорт УНР № 1651 від 1 серпня 1919 р. на ім’я В. Голубовича як голови Української місії до Італії у справі евакуації військовополонених українців Лівицький Андрій
12.08.1919 Лист Керуючого Управлінням преси й інформацій УНР І. Лизанівського від 12 серпня 1919 р. до Міністра фінансів УНР Лизанівський І.
19.08.1919 Лист до Петлюри С. від Надзвичайної Дипломатичної місії УНР у Празі за підписом Славинського М. 19 серпня 1919 р. Славинський М.
30.08.1919 Лист І. Лизанівського до члена Директорії А. Макаренка Лизанівський І.
06.09.1919 Лист за підписом члена правління Українського народного кооперативного банку В. Мельнікова на адресу директора відділу в м. Станіслав Г. Сціборського з інформуванням про підготовку відрядження експедиції на чолі з П. Климовичем за кордон для відкритт Мельніков В.
15.09.1919 Наказ Директорії УНР про призначення Черкаського Т. Міністром Преси і Пропаганди 15 вересня 1919 р. Мазепа І. , Петлюра С. , Швець Ф. , Шрамченко Л.
16.09.1919 Примірник закону "Про посилку за кордон представників Міністерства праці УНР", підписаний 16 вересня 1919 р. міністром праці УНР Й. Безпалком Безпалко Йосип
16.09.1919 Лист міністра єврейських справ УНР П. Красного та в.о. директора Департаменту національного самоврядування до Державного секретаря щодо винесення на розгляд Ради Народних Міністрів законопроекту про призначення виборів до Єврейської громадської ради Красний Пінхас , нерозбірливо
03.10.1919 Закордонний паспорт УНР від 3 жовтня 1919 р. на дипломатичного кур’єра І. Лизанівського нерозбірливо
12.12.1919 Наказ Голови Директорії УНР С. Петлюри про призначення П. Христюка в.о. Державного секретаря від 12 грудня 1919 р. Крушельницький А. , Петлюра С.
22.12.1919 Докладная записка заведующего агентурным подотделом Гальского следственному секретно-оперативному отделу от 22 декабря 1919 г. об обстоятельствах ареста петлюровских министров Г.Я. Солодаря и П.А. Красного Гальський
26.12.1919 Сопроводительный лист заведующего Бердичевским секретно-оперативным подотделом при управлении ревкома от 26 декабря 1919 г. о направлении к реввоенсовету 12-й армии РККА арестованных петлюровских министров П. Красного и Г. Солодаря нерозбірливо
1920 Обкладинка архівно-кримінальної справи «Уряду УНР» 1920–1921 рр. провадження стосовно І. Лизанівського без автора
1920 Обкладинка архівно-кримінальної справи № 103 «Уряду УНР» 1919–1920 рр. Провадження на П. Красного та Г. Солодаря без автора
1920 Выписка из протокола заседания Одесской ГубЧК от 1920 г. из постановлением о расстреле П. Климовича Червякова
1920 Обкладинка архівно-кримінальної справи № 418 від 1920 р. Провадження стосовно П. Климовича без автора
1920 Обкладинка 6-го тому архівно-кримінальної справи «Уряду УНР» 1920–1921 рр. (в 40-а томах) Провадження стосовно В. Голубовича без автора
11.01.1920 Постанова особого отдела при реввоенсовете 12-й армии от 11 января 1920 г. об освобождении из-под стражи П. Красного из-за отсутствия состава преступления нерозбірливо
11.01.1920 Постанова Директорії УНР про асигнування коштів на формування Четвертої стрілецької бригади. Погоджено підписом в.о. Державного Секретаря, Товариша Міністра Внутрішніх справ П. Христюка Петлюра С. , Сальський В. , Христюк П.
06.02.1920 Постанова Директорії УНР про асигнування коштів для Військової Секції Дипломатичної місії УНР в Польщі. Погоджено підписом в.о. Державного Секретаря, Товариша Міністра Внутрішніх справ П. Христюка Петлюра С. , Сальський В. , Христюк П.
01.04.1920 Лист голови правління Одеського союзу споживчих товариств «Споживсоюз» до голови ради Споживсоюзу П. Климовича від 1 квітня 1920 р. із запрошенням стати консультантом фінансового відділу Споживсоюзу нерозбірливо
26.05.1920 Посвідчення міністра закордонних справ УНР А. Ніковського від 26 травня 1920 р. Прокопович В. , нерозбірливо
08.07.1920 Посвідчення № 8 від 8 липня 1920 р. про приналежність В. Голубовича до осіб, які мають евакуюватися з урядом УНР Архипенко Євген
07.08.1920 Завершальний фрагмент копії протоколу допиту обвинувачуваного В. Голубовича від серпня 1920 р., власноручно ним завірений після внесення окремих зауважень до машинописного тексту документу без автора
15.08.1920 Анкета арестованного В. Голубовича от 15 августа 1920 р. без автора
24.08.1920 Початковий фрагмент протоколу допиту В. Голубовича від 24 серпня 1920 р. з його установочними даними й загальними відомостями про участь в українському державотворенні без автора
вересень 1920 Первый лист протокола допроса И. Лизанивского нерозбірливо
12.09.1920 Посвідчення І. Лизанівського як члена ЦК Української партії соціалістів-революціонерів нерозбірливо
20.10.1920 Ордер №1180 на арест И. Лизанивского Дулинский
21.10.1920 Указание относительно немедленного обыска Сиротенко Анны и задержания мужчины по описанию нерозбірливо
21.10.1920 Протокол допроса Сиротенко Г. о его участии в украинской государственности 21 октября 1920 г. нерозбірливо
22.10.1920 Анкета арестованного Сиротенко Г. 1920 г. без автора
31.10.1920 Таємний лист з автографом міністра закордонних справ А. Ніковського щодо зимового екіпірування армії УНР 31 жовтня 1920 р. Ніковський Андрій
11.11.1920 Лист з автографом міністра закордонних справ А. Ніковського до Голови дипломатичної місії УНР в Латвії щодо організації повернення медичного персоналу в Україну 11 листопада 1920 р. Ніковський Андрій , Шкільник М.
13.11.1920 Наказ Директорії Української Народної Республіки про призначення Садовського В. Міністром праці Лівицький А. , Петлюра С. , нерозбірливо
1921 Обложка архивно-криминального дела ОГПУ на Чеховского В. по "Делу правительства УНР" без автора
1921 Картка члена Ради Республіки Й. Безпалка під № 40, дійсна до 1 лютого 1921 р. Саліковський Олександр
17.01.1921 Ордер Подольской губернской ЧК на арест и обыск Чеховского В. 1921 г. нерозбірливо
21.01.1921 Постановление следователя про необходимость заключения под стражу Чеховского В. нерозбірливо
21.01.1921 Доповідь Міністра праці Садовського В. про діяльність міністерства Садовський В. , нерозбірливо
01.02.1921 Вывод Подольской ГЧК от 1 февраля 1921 г. о направлении Чеховского В. вместе со следственными материалами в Харьков нерозбірливо
27.03.1921 Лист отамана Орлика (Артеменка Ф.) до професора Остапенка С. від 27 березня 1921 р. Орлик (Артеменко Ф.)
03.05.1921 Заява І. Лизанівського на адресу слідчої комісії при ВУЦВК від 3 травня 1921 року Лизанівський І.
13.05.1921 Постановление о взятие под арест Остапенко С. нерозбірливо
14.05.1921 Телеграмма главы ВУЧК Манцева В. с указанием оставить "бывшего петлюровского министра" С. Остапенко в Киевской ЧК Манцев В.
14.05.1921 Анкета арестованого Остапенко С. нерозбірливо
04.06.1921 Удостоверение, выданное 4 июня 1921 г. В. Чеховскому особым отделом ВУЧК про его реабилитацию и отмену относительно него подписки про невыезд из г. Харькова нерозбірливо
04.06.1921 Лист Голови Ради Республіки Фещенка-Чопівського І. до Голови Ради Народних міністрів УНР 4 червня 1921 р. Фещенко-Чопівський І.А. , нерозбірливо
19.09.1921 Кур’єрський лист МЗС УНР в Посольство УНР у Відні з інформацію про перебування Садовського В. на посаді міністра праці УНР нерозбірливо
21.09.1921 Клопотання міністра єврейських справ уряду УНР П. Красного від 21 вересня 1921 р. на адресу державного секретаря щодо негайного внесення на розгляд Ради Народних Міністрів УНР проекту постанови про асигнування коштів Міністерству єврейських справ Красний Пінхас
06.10.1921 Подписка В. Голубовича из обязательством раз в неделю являться на регистрацию в городскую милицию, данная 6 октября 1921 г. Голубович Всеволод
07.10.1921 Постанова Ради Народних Міністрів УНР від 7 жовтня 1921 р. про асигнування коштів Міністерству єврейських справ на інформаційні видатки Пилипчук П.
17.08.1922 Обложка архивно-криминального дела Киевской губернской ЧК на Чеховского В. нерозбірливо
25.08.1922 Подписка Чеховского В. про добровольное согласие на выезд за границы советских республик Чехівський В.
28.08.1922 Заявление Чеховского В. об отсрочке даты выезда за границы страны Чехівський В.
10.10.1922 Жалоба вице-президента ВУАН С. Ефремова председателю СНК УССР Х. Раковскому от 10 октября 1922 г. на необоснованные преследования со стороны советских спецорганов Єфремов Сергій
15.12.1922 Постановление об отмене высылки В. Чеховского и возобновление ведения наблюдения Иванов , Кравец , Перцов , Рубинштейн , Шевцов
1923 Обкладинка 4-го тому архівно-кримінальної справи організації "Київський Обласний Центр Дій" (у 32-х томах). без автора
22.09.1923 Ордер № 761 секретно-оперативной части Киевского губотдела ГПУ УССР на обыск и арест Николая Василенка, выдан тов. Нарвичу С.А. от 22 сентября 1923 г. без автора
24.09.1923 Анкета арестованного Н.П. Василенка № 912. нерозбірливо
25.09.1923 Заявление Киевскому губпрокурору от Наталии Дмитриевны Василенко о несообразности ареста ее мужа, Николая Прокофьевича Василенко от 25 сентября 1923 г. Василенко Наталя
25.09.1923 Постановление СОЧ ПП и КОГПУ УСРР об избрании меры пресечения (содержавние под стражей) Н. Василенка от 25 сентября 1923 г. за участие в организации "Киевской обласной центр действий" без автора
25.09.1923 Протокол допроса следователем КГО ГПУ Алехиным обвиняемого Н.П. Василенка от 25 сентября 1923 г. Альохін
15.10.1923 Подписка о невыезде из гор. Киева, данная Н. Василенком руководству Киевского губернского дома общественных принудительных работ 15 октября 1923 г. без автора
16.05.1924 Выписка из протокола Заседания Президиума ВУЦИК от 16 мая 1924 г. Ходатайство т. Скрипника о помиловании осужденных по делу Киевского Обласного Центра Действий Струков
12.07.1925 Тимчасове посвідчення Й. Безпалка, видане власнику Міністерством закордонних справ Чехословацької республіки 12 липня 1925 р. без автора
25.06.1926 Лист Винниченка В. із Франції до Черкаського Т. від 25 червня 1926 р. з питань видавництва своїх творів в УСРР Винниченко В.
1929 Обложка архивно-криминального дела ОГПУ на Чеховского В. по делу "СВУ" без автора
1929 Обложка архивно-уголовного дела СВУ том 10 относительно А. Никовского без автора
17.07.1929 Постанова ГПУ про притягнення до відповідальності Чехівського В. у справі по СВУ та взяття його під варту нерозбірливо
21.07.1929 Постанова ОДПУ УСРР від 21 липня 1929 р. про притягнення до кримінальної відповідальності й обрання запобіжного заходу (утримання під вартою) стосовно С. Єфремова Брук
21.07.1929 Ордер ГПУ УССР на обыск и арест А. Никовского от 21 июля 1929 г. нерозбірливо
23.07.1929 Постанова ГПУ УСРР від 23 липня 1929 р. про притягнення до кримінальної відповідальності і утримання під вартою А. Ніковського нерозбірливо
30.07.1929 Постанова прокурора ГПУ про продовження утримання під вартою Чехівського В. терміном 2 місяці Крайній
20.08.1929 Протокол допиту А. Ніковського щодо його політичної діяльності без автора
30.09.1929 Постанова про продовження терміну слідства стосовно А. Ніковського на 2 місяці Крайній
Листопад 1929 Постановление ГПУ об конвоировании Чеховского В. С делом обвинения в г. Харьков Загорский , Иванов
1930 Обкладинка 13-го тому архівно-кримінальної справи «СВУ» 1929–1930 рр. Провадження стосовно С.А. Єфремова без автора
19.01.1930 Постанова про пред'явлення обвинувачення по ст.ст. 54-2 та 54-11 КК УСРР С. Єфремову від 19 січня 1930 р. Брук , Горожанін
21.01.1930 Постанова про пред'явлення обвинувачення А. Ніковському Горожанин
29.01.1930 Протокол ознайомлення С. Єфремова з результатами проведеного стосовно нього досудового слідства від 29 січня 1930 р. Брук
01.02.1930 Заявление Чеховского В. С просьбой ознакомиться в деле обвинения с показаниями от 29 января Чехівський В.
07.02.1930 Лист начальника секретного відділу ДПУ УСРР Горожаніна від 7 лютого 1930 р. на адресу Харківського БУПРу із вказівкою направити заарештованого С. Єфремова в розпорядження прокуратури Республіки Горожанін
21.02.1930 Розписка С. Єфремова від 21 лютого 1930 р. про одержання копії обвинувального висновку Єфремов Сергій
21.02.1930 Розписка А. Ніковського про ознайомлення з висновком обвинувачення Ніковський Андрій
09.03.1930 Допитовий лист обвинуваченого А. Ніковського від 9 березня 1930 р. без автора
10.03.1930 «Допитовий лист» обвинувачуваного С. Єфремова від 10 березня 1930 р. без автора
19.04.1930 Фрагменти вироку Найвищого суду УСРР від 19 квітня 1930 р. стосовно «членів СВУ» в частині обвинувачення й засудження С. Єфремова як «голови президії СВУ» Лоцман
20.09.1930 Постановление ЭКУ ГПУ об аресте Стасюка Н. Броневой , Кричман
20.09.1930 Ордер ГПУ УСРР на обшук та арешт Стасюка М. 1930 р. нерозбірливо
20.09.1930 Анкета заарештованого Стасюка М. 1930 р. без автора
21.09.1930 Протокол допроса Стасюка Николая Михайловича от 21 сентября 1930 г. без автора
14.10.1930 Обложка архивно-криминального дела Н. Любинского без автора
14.10.1930 Ордер ДПУ УСРР від 14 жовтня 1930 р. на арешт і обшук М. Любинського нерозбірливо
09.11.1930 Постановление экономического управления ГПУ УССР от 9 ноября 1930 г. о начале следствия, предъявления обвинений и избрании меры пресечения касательно Д.В. Колиуха Бажанов
09.11.1930 Ордер Киевского оперативного сектора ГПУ УССР № 1631 от 9 ноября 1930 г. На обыск и арест Д.В. Колиуха без автора
10.11.1930 Рапорт помощника уполномоченного экономического отделения 3-го сектора ГПУ УССР Розенблата от 10 ноября 1930 г. об обнаружении во время обыска места жительства Д. Колиуха незарегистрированного револьвера и патронов к нему Розенблат
10.11.1930 Постановление экономического отделения 3-го сектора ГПУ УССР о направлении арестованного Д.В. Колиуха спецконвоем из г. Киев в г. Харьков в распоряжение ЭКУ ГПУ УССР от 10 ноября 1930 г. Іванов
1931 Сообщение по делу "УНЦ" об использовании показаний Штефана против Н. Любинского Долинский , Люшков
1931 Обкладинка 14-го тому архівно-кримінальної справи № 567938 «Український національний центр» 1931–1932 рр. Провадження стосовно Д. Коліуха без автора
1931 Обложка дела об "Украинском национальном центре" за 1931 г. без автора
1931 Обложка архивно-криминального дела про "Украинский национальный центр" без автора
1931 Обложка архивно-уголовного дела о Украинском национальном центре, том 18 без автора
1931 Обкладинка 11-го тому архівно-кримінальної справи «Український національний центр» у 1931-1932 рр. (у 117-и томах) Провадження стосовно В. Голубовича. без автора
10.02.1931 Схема построения к/р вредительской организации в Укркооптахе от 1931 г. без автора
11.02.1931 Заява М. Любинського від 11 лютого 1931 р. із зізнанням у приналежності до інкримінованої слідством «контрреволюційної організації» Любинський М.
17.02.1931 Протокол обыска Черкасского Т. от 17 февраля 1931 г. нерозбірливо
27.02.1931 Постановление из предложением засудить Стасюка Н. к высшей мере соц. защиты - расстрелу Броневой , Леонов , Скролевский
01.03.1931 Ордер ГПУ УССР от 1 марта 1931 г. на обыск и арест в. Мазуренко нерозбірливо
01.03.1931 Постановление секретного отдела ГПУ УССР от 1 марта 1931 г. о начале следствия, предъявление обвинения и содержания под стражей относительно П. Христюка Долин , Шелюк
03.03.1931 Выписка из протокола заседания Судебной Тройки при Колегии ГПУ УССР в отношении Стасюка Н. нерозбірливо
03.03.1931 Обращение П. Христюка к органам ГПУ с уверениями про готовность дать свидетельства по делу "Украинского национального центра" Христюк П.
25.03.1931 Анкета арестованного ГПУ по делу "Украинский национальный центр" И. Лизанивского нерозбірливо
25.03.1931 Анкета арестованного П. Христюка по делу "Украинского национального центра" нерозбірливо
25.03.1931 Анкета арестованного В. Мазуренко нерозбірливо
02.04.1931 Анкета арестованного по делу "Украинский национальный центр" Д.В. Колиуха от 2 апреля 1931 г. нерозбірливо
04.07.1931 Постановление ГПУ УССР о начале следствия, предъявление обвинения и избрание меры пресечения относительно Христюка П.А. Пустовой , Христюк П.
23.07.1931 Схема организационного соединения и заграничных связей руководящих кадров "Украинского национального центра", собственоручно составленная одним из его "руководителей" В. Мазуренко согласно его показаниям 1931 г. В. Мазуренко
25.07.1931 Постановление ГПУ УССР о начале следствия, обвинения и взятия под арест И. Лизанивского нерозбірливо
26.07.1931 Супровідний лист київського оперативного сектору ГПУ УССР про переправлення М. Любинського спецконвоєм до Харкова 1931 р. Дерипаско , Махуга
28.07.1931 Постановление о начале следствия, предъявление обвинения и избрание меры пресечения Н. Любинскому Иванов , Терской , Ямпольский
1932 Справа ГПУ о заключении в концлагерь Стасюка Н. нерозбірливо
07.02.1932 Извлечение из протокола заседания Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от 7 февраля 1932 г. с постановлением о наказании И. Лизанивского 6 годами заключения нерозбірливо
07.02.1932 Выписка из протокола заседания коллегии ОГПУ от 7 февраля 1932 г. про вынесение наказания В. Мазуренко (6 лет заключения) Долинский , Середа , Яковлев
07.02.1932 Выписка из протокола судебного заседания колегии ОГПУ от 7 февраля 1932 г. об утверждении наказания Д.В. Колиуху в виде 3-х лет высылки в Казахскую ССР Зезюлін
21.03.1932 Выписка из протокола заседания судебной тройки при коллегии ГПУ УССР от 21 марта 1932 г. с постановлением про заключение Н. Любинского в концлагерь на 3 года нерозбірливо
21.03.1932 Выписка из протокола заседания судебной тройки с приговором Н. Любинского нерозбірливо
10.02.1933 Выписка из протокола заседания особого совещания при коллегии ГПУ УССР от 10 февраля 1933 г. про пересмотр дела на Н. Любинского с постановлением про его ссылку в Северный край после отбытия срока предыдущего заключения нерозбірливо
17.09.1933 Учетно-статистическая карточка на Чеховского В. Управления Беломоро-Балтийского исправительно-трудового лагеря НКВД без автора
04.11.1934 Постановление секретно-политического отдела УГБ НКВД УССР по Харьковской области от 4 ноября 1934 об избрании меры пресечения в отношении А. Крушельницкого (содержание под стражей) Бордон , Говдич , Каминский
05.11.1934 Ордер УГБ НКВД УССР по Харьковской области от 5 ноября 1934 на арест А. Крушельницкого нерозбірливо
09.11.1934 Постановление секретно-политического отдела УГБ НКВД УССР по Харьковской области о направлении А. Крушельницкого в Киев Бордон
13.11.1934 Обкладинка архівно-кримінальної справи 1934–1935 рр. провадження на А. Крушельницького та Ю. Бачинського без автора
13.11.1934 Постановление секретно-политического отдела УГБ НКВД УССР о предъявлении обвинения А. Крушельницкому нерозбірливо
21.01.1935 Выписка из протокола заседания особого совещания при НКВД СССР от 21 января 1935 г. с постановлением о ссылке П. Христюка на 3 года в Северный край нерозбірливо
28.03.1935 Копия приговора военной коллегии Верховного суда СССР от 28 марта 1935 по делу по обвинению А. Крушельницкого и Ю. Бачинского І.Т. Голиков , А.А. Батнер , В.В. Ульріх , Кудрявцев , Я.Я. Рутман
25.04.1935 Учетно-статистическая карточка Управление Беломорско-Балтийского исправительно-трудового лагеря НКВД № К-33827 относительно А. Крушельницкого нерозбірливо
09.12.1935 Постановление секретно-политического отдела УГБ НКВД УССР о целесообразности хлопотания перед НКВД СССР о дальнейшей ссылке заключеного Любинского Н.М. как "социально-опасного елемента" в отдаленную местность СССР Долинский , Пустовойтов , Широчкин
31.01.1936 Выписка из протокола заседания особого совещания при НКВД СССР от 31 января 1936 г. про пересмотр дела Н. Любинского с постановлением про разрешение проживать в г. Уральск на 3 года Кузнец
10.07.1936 Разрешение на свидание Чеховского В. с женой Каган , Люшков
18.08.1936 Характеристика на заключенного 8-го Соловецкого отделения ББК-НКВД Чеховского В. 1936 Агапов , Монахов
27.10.1936 Выписка из протокола особого совещания при НКВД СССР от 27 октября 1936 г. про очередной пересмотр дела Н. Любинского с постановлением про его ссылку на 3 года на строительство Беломоро-Балтийского канала нерозбірливо
25.04.1937 Справка НКВД об имеющихся материалах обвинения относительно Черкасского Т. Яковлева
02.06.1937 Извлечение из протокола заседания Особого Совещания при НКВД СССР от 2 июня 1937 г. с постановлением о наказании И. Лизанивского 5 годами заключения нерозбірливо
17.09.1937 Обкладинка архівно-кримінальної справи «Украинский национальный центр» стосовно І. Лизанівського. без автора
листопад 1937 Акт о исполнении 3 ноября 1937 смертного приговора тройки УНКВД Ленинградской области от 9 октября 1937 относительно А. Крушельницкого невідомо
03.11.1937 Акт про исполнение смертного приговора особой тройки УНКВД по Ленинградской области относительно Чеховского В. 3 ноября 1937 г. Матвеев
16.12.1937 Обложка архивно-уголовного дела относительно С. Остапенко без автора
30.12.1937 Выписка из протокола заседания особой тройки УНКВД по Харьковской области от 30 декабря 1937 г. с постановлением о вынесении смертного приговора С. Остапенко нерозбірливо
27.01.1938 Акт об исполнении 27 января 1938 г. смертного приговора относительно Остапенко С. Демин , Завялов , Зеленый , Кашин , Рейхман
02.02.1938 Обложка архивно-криминального дела по обвинению Черкасского Теофана Васильевича без автора
08.02.1938 Постановление 4-го отдела УГБ НКВД УССР от 8 февраля 1938 г. по обвинению Черкасского Т. Лифарь , Перцов , Хает
10.02.1938 Ордер УГБ НКВД УССР на арест Черкасского Т. От 10 февраля 1938 г. нерозбірливо
11.02.1938 Анкета арестованного Черкасского Т. нерозбірливо
27.02.1938 Постановление военного прокурора Харьковского военного округа от 27 февраля 1938 г. об избрании меры пресечения П.А. Красному в виде содержания под стражей в тюрьме гор. Харьков нерозбірливо
28.02.1938 Ордер № 1/58 Харьковского обласного управления НКВД от 28 февраля 1938 г. Об обыске и аресте П.А. Красного Рейхтан , Чернов
01.04.1938 Начальный фрамент протокола допроса П.А. Красного от 1 апреля 1938 г. из общими ведомостями о его партийной и политической деятельности в 1917-1920 гг. без автора
30.04.1938 Справка из Беломор-Балтийского лагеря в отношении Стасюка Н. Викторов , Спиридонов
22.09.1938 Приговор выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР относительно Черкасского Т. Голенков И.С. , Климин Ф.А. , Кудрявцев Л.Н. , Орлов А.М.
1939 Обкладинка 1-го тому архівно-кримінальної справи № 123223 стосовно П. Красного у 1938–1939 рр. у 2-х томах без автора
10.04.1939 Служебная записка Главного тюремного управления НКВД СССР по адресу 1-го спецотдела НКВД от 10 апреля 1939 г. С информированием о смерти узника С. Ефремова во Владимирской тюрме ГУГБ 31 марта 1939 г. Кулігін , Мальцев
16.04.1939 Карточка формы 1 из учредительными данными на В.А. Голубовича, отпечатком указательного пальца и ведомостями об осуждении, составлена 16 апреля 1939 г. без автора
11.05.1939 Приговор Военного трибунала Киевского особого военного округа от 11 мая 1939 г. об обвинении П.А. Красного, Д.М. Маца, Л.М. Абрама и других лиц еврейськой национальности в антисоветской националистической деятельности Іванченко
21.11.1939 Постановление следчасти УГБ НКВД УССР от 21 ноября 1939 г. о временной приостановке следствия касательно П.А. Красного в связи с его пребыванием на стационарном иследовании в судовом отделении киевской психиатрической больницы им. Павлова Ківман
03.02.1941 Лист начальника следчасти Харьковского УНКВД Понедельникова к начальнику следчасти НКВД УССР Сагину от 3 февраля 1941 г. о направлении материалов следственного дела на П.А. Красного для выяснения обстоятельств его участия в дипломатической миссии пет Понєдєльніков
06.03.1941 Сопроводительное письмо заместителя начальника следчасти УГБ НКВД УССР Носкова начальнику 1-го спецотдела НКВД УССР Цветухину от 6 марта 1941 г. о невозможности продолжать следственное дело против П.А. Красного ввиду его продолжающейся психической бо Носков
1945 Анкета арештованого Йосипа Івановича Безпалка, заповнена у внутрішній тюрмі НКВС УСРР м. Києва черговим помічником начальника тюрми (підпис нерозбірливий) в 1945 р. Підпис нерозбірливий
14.03.1945 Постановление о задержания Фещенко-Чопивского И.А., осуществленного 14 марта 1945 г. в г. Катовице (Польша) Кривачев , Стульников
04.04.1945 Внутренняя обложка архивно-криминального дела по обвинению Фещенко-Чопивского И.А. без автора
04.04.1945 Постановление на арест Фещенко-Чопивского И.А. выданное НКГБ УССР Дроздецкий , Дубок , Павловский
06.04.1945 Ордер НКГБ УССР на арест Фещенко-Чопивского И. 1945 г. нерозбірливо
07.04.1945 Анкета арестованного Фещенко-Чопивского И. 1945 г. нерозбірливо
07.04.1945 Справка о прохождении Фещенко-Чопивским И. дактилоскопии нерозбірливо
12.05.1945 Анкета арестованного Садовского В. 1945 г. Петрова М.
27.05.1945 Протокол задержания Славинского М. от 27 мая 1945 г. Загревський П.
01.06.1945 Ордер на арест и обыск Славинского М. Ефременко
01.06.1945 Постановление на арест Славинского М. от 1 июня 1945 г. Елинков , Ефременко , Луцик , Минаев
14.06.1945 Постановление о пред'явление обвинения Славинскому М. Минаев , Терин
17.06.1945 Протокол обыска квартиры Беспалко Иосифа Ивановича, в гор. Подебрады (Чехословакия), ул. Садовая, 2, сделанного старшим уполномоченним УББ НКВД УСРР, старшим лейтенантом Омельченком И.М. 17 июня 1945 г. Омельченко І.М.
18.06.1945 Постановление на арест Иосифа Ивановича Безпалка, составленное 18 июня 1945 г. сотрудником ОКР "Смерш" 1-го Украинского фронта лейтенантом Деймоном Деймон
18.06.1945 Протокол личного обыска арестованного Беспалко Иосифа Ивановича, сделанного старшим уполномоченним УББ НКВД УСРР, старшим лейтенантом Омельченком И.М. 18 июня 1945 г. Омельченко І.М.
02.08.1945 Постановление УББ НКВД УССР от 02.08.1945 г. о передаче следственного дела на Славинского М. Арутюнов , Задоя , Минаев
17.08.1945 Постановление о предъявлении обвинения И. Безпалку по ст.ст. 54-2 и 54-11 УК УСРР, составленное старшим следователем следственной части старшим лейтенантом Козловым от 17 августа 1945 г. Козлов
10.09.1945 Обвинительное заключение по следственному делу на Фещенко-Чопивского И. от 10 сентября 1945 г. Рабинович , Спиваковский , Строкач
29.10.1945 Медсправка о негодности Славинского М. к физическому труду нерозбірливо
09.11.1945 Обвинительное заключение по следственному делу по обвинению Славинского М. Дубок , Павловский , Савченко
12.11.1945 Обкладинка архівно-кримінальної справи Йосипа Івановича Безпалка, початої 17 червня 1945 р., закінченої 12 листопада 1945 р. в одному томі. Номер справи 148443 без автора
15.11.1945 Обвинительное заключение по следственному делу № 148443 по обвинению Беспалко Иосифа Ивановича по ст. ст. 54-2 и 54-11 УК УСРР, составлено старшим следователем следчасти НКГБ УСРР капитаном Уласенком 15 ноября 1945 г., утверждено наркомом госбезопасн Уласенко
22.11.1945 Копия протокола задержания Садовского В. в г. Праге Мельников , Мишин
22.11.1945 Сопроводительное письмо о направлении следственного дела Славинского М. Картинович А.
03.12.1945 Письмо начальника тюрмы №1 УНКВД Киевской области о смерти Славинского М. Дениченко , Журавлев
06.12.1945 Постановление на арест Садовского В. Дубок , Есипенко , Клименко , Павловский
07.12.1945 Ордер на арест Садовского В. от 7 декабря 1945 г. нерозбірливо
10.01.1946 Архивная справка об имеющихся в фондах материалах относительно Садовского В. Скороходова , Стрельский
27.01.1946 Медицинская справка об обнаружении у Садовского В. туберкулеза легких Панкратьева
27.02.1946 Справка о прохождении Садовским В. дактилоскопии Попов
12.03.1946 Обвинительное заключение относительно Садовского В. Гевлич , Дубок , Есипенко , Клименко
30.03.1946 Приговор Военного трибунала войск НКВД по Киевской области относительно Садовського В. Баранкова , Лозинский , Сиротенко , Сламчинская
11.05.1946 Сообщение начальнику тюрьмы №1 об этапировании Садовского В. для отбытия наказания Бич
02.07.1946 Выписка из протокола № 24 особово совещания при Министерстве внутренних дел СССР от 2 июля 1946 г. с постановлением о высылке И. Безпалка на 5 лет за борьбу против революционного движения нерозбірливо
06.09.1946 Лист 1-го спецотдела УМВД по Киевской области по поводу этапирования И. Безпалка в Джамбульскую область Казахской ССР, составлен заметителем начальника 1-го спецотдела УМВД по Киевской области капитаном Сторожниченком от 6 сентября 1946 г. Сторожніченко
20.09.1948 Постановление о задержании Грекова Александра Петровича Белкин , Данильев
28.09.1948 Постановление на арест Грекова Александра Петровича в Вене Белкин , Бойченко , Данильев , Евдокименко
30.09.1948 Обложка дела по обвинению Грекова Александра Петровича без автора
28.12.1948 Анкета арестованого Грекова А. П. без автора
01.04.1949 Извищение начальнику втнутренней тюрьмы МГБ УССР о продлении следствия Грекова А. Бух , Пономаренко
22.04.1949 Постановление о продлении срока следствия и содержания под стражей Грекова А. Есипенко , Цепков , Черкасов
27.04.1949 Протокол допроса Грекова А. П. от 27 апреля 1949 г. Черкасов
27.04.1949 Постановление о пред'явлении обвинения Грекову А.П. Цепков , Черкасов
06.07.1949 Выписка из протокола Особовго Совещания при МГБ СССР о Грекове А.П. без автора
23.07.1949 Справка о направлении Грекова А. в Озерный лагерь МВД Бурынин , Заславский
09.08.1949 Справка о направлении Грекова А. в Озерный лагерь МВД и о осуждении на 25 лет нерозбірливо
20.08.1949 Выписка из протокола заседания Комисиси по пересмотру дел репресированых и решение осободить Грекова А. Меркурьєр
27.04.1950 Определение № 22/057н Судебной коллегии по уголовным делам Казахской ССР от 27 апреля 1960 г. о реабилитации группы лиц, которые были осуждены в 1930-1931 гг. за антисоветскую деятельность на Украине и отбывали наказание в гор. Алма-Ате Булдович
13.04.1951 Телеграма УМГБ Харковской области о пересылке следственных дел на Стасюка Н. Егошин
25.02.1955 Справка 1-го спецотдела УМВД Ивановской области от 25 февраля 1955 г. о приминении к И. Лизанивскому высшей меры наказания (расстрела) по постановлению тройки при УНКВД по Ивановской области от 22 декабря 1937 г. нерозбірливо
19.10.1957 Определение военной коллегии Верховного суда СССР от 19 октября 1957 о реабилитации А. Крушельницкого и Ю. Бачинскогоо Горбачев , Ступанов , Цирлинский
04.11.1988 Проверка следственного отдела КГБ УССР через Главный информационный центр МВД СССР от 4 ноября 1988 г. касательно судьбы В.А. Голубовича. Проверка произведена в целью выяснения возможности реабилитации Корягін
27.07.1989 Заключение о реабилитации Грекова А. П. Потебенько М.
15.08.1989 Заключение Прокуратуры УССР о реабилитации И. Беспалко на основании ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. "О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30 - 4 Лєсной В.І. , Пристайко В.І.
21.12.1989 Запрос на справку о судимости Садовского В. Елагин
08.01.1990 Выписка ЦГАОР об имеющейся информации относительно Садовского В. Шабульдо Л. , Яковлева Л.
28.06.1991 Постанова № 1691 Пленуму Верховного Суду УРСР від 28 червня 1991 р. про реабілітацію М. Василенка Маляренко В.Т. , Якименко О.Н.
13.12.1991 Заключение Генеральной прокуратуры об реабилитации В. Науменко В. Пристайко , Д. Усатов , П. Кушнір
16.12.1991 Заключение Генеральной прокуратуры Украины о реабилитации В.А. Голубовича по уголовному делу № 229803 "Уряд УНР" от 16 декабря 1991 г. Кушнір Л.Г.
18.12.1991 Заключение Генеральной прокуратуры Украины о реабилитации Остапенко С. Кушнир П. , Усатов Д.
23.06.1992 Заключение Генеральной прокуратуры Украины об реабилитации Черкасского Т. Вольниченко К.К. , Кравченко В.И , Кушнир П.Г.
29.11.1993 Заключение Генеральной прокуратуры Украины о реабилитации Фещенко-Чопивского И. Батурин , Буяльский В. , Кушнир П. , Мельников
07.10.1994 Постановление, составленное старшим помощником прокурора Одесской области по надзору за следствием в органах гозбезопасности З.А. Садиковой от 7 октября 1994 г. О реабилитации Климовича П.Т. в связи с отсутствием совокупности доказательств, подтвержд Садікова З.А.
13.04.1995 Постановление Прокуратуры Харьковской области от 13 апреля 1995 г. о прекращении архивного уголовного дела № 4919 в отношении П.А. Красного Черкалін В.С.
без дати Обложка следственного дела по обвинению Славинского М.А. без автора
без дати Справка начальника Соловецкой тюрьмы на Чеховского В. Апетер , Раевский
без дати Справоздання Міністерства закордонних справ № 5, підписане міністром Чехівським В. 27 грудня 1918 р. Чехівський В , нерозбірливо
без дати Витяг із закордонного паспорту В. Голубовича (розворот арк. 6–7 із незаповненими даними опису особи, печаткою Подільського губернського комісаріату УНР та фотографією власника) без автора
без дати Обложка архивно-уголовного дела о Правительстве УНР, том 11 относительно Сиротенко Г. без автора
без дати Справка о месте отбывания наказания Фещенко-Чопивским И. и отсутствие вещественных доказательств, приложенных к делу Рабинович
без дати Обложка следственного дела по обвинению Стасюка М. без автора
без дати Заявление Чеховской Е.В. про возможность свидания с мужем Чехівська Є.В.
без дати Росписка начальника конвоя Хабибулина о передаче осужденного Фещенко-Чопивского И. для конвоирования в тюрьму №1 г. Киева Хабибулин
без дати Обложка архивно-уголовного дела относительно Садовского В. без автора
без дати Выписка из Соловецкой тюрьмы относительно Чеховского В. Сорокин
без дати Справка 1-го спецотдела НКВД СССР об исполнении 22 сентября 1938 г. смертного приговора относительно Черкасского Т. Кривицкий
без дати Обложка архивно-уголовного дела ОГПУ относительно Правительства УНР том №10 касающийся Остапенко С. без автора
без дати Талон № 32 Подольской Губернской Чрезвычайной Комиссии о изъятии ценных вещей в арестованного В.О. Голубовича нерозбірливо
без дати Фрагмент протокола допроса Славинского М. о его докладе в Париже в 1937 г. Минаев
без дати Билет для входа в Киевский комерческий институт на осеннее полугодие 1918 г. - весеннее полугодие 1919 г., выданное слушателю Черкасскому Т. нерозбірливо
без дати Візитівка Черкаського Т. як Міністра Преси і Пропаганди уряду УНР Черкаський Т.
без дати Посвідчення члена "Академічного дому" в Празі, яке належало Й. Безпалку без автора
без дати Копия протокола допроса Остапенко С. без автора
без дати Фотокопия Садовского В. без автора
без дати Обложка архивно-криминального дела по обвинению Фещенко-Чопивского И.А. без автора
без дати Обложка архивно-уголовного дела относительно С. Остапенко из ДАХО без автора
без дати Personenbeschreibung Jozef Bezpalko без автора
без дати Фотографія Йосипа Безпалка без автора
без дати Відгук невстановленої особи про П. Климовича як шанованого в Одесі державного та громадського діяча без автора
без дати Вывод помощника оперуполномоченного относительно высылки В. Чеховского за границы РСФСР нерозбірливо
Січень 1919 Законопроект про доповнення Закону про штати Надзвичайних дипломатичних місій, підписаний Міністром закордонних справ УНР Чехівським В. Січень 1919 р. Чехівський В , нерозбірливо