Beta version 0.1
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И Й І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
  
Результатів не знайдено
 Новини
Як УПА воювали з нацистами: опублікували документи спецслужб
До річниці першого бою УПА — бою з нацистами — у вільний доступ виклали колекцію документів. 61 документ відображає збройне та інформаційне протистояння між німецькими окупантами т
Член ОУН, в’язень ГУЛАГу — 30 документів КГБ про боротьбу Святослава Караванського доступні онлайн
Центр досліджень визвольного руху публікує в Електронному архіві українського визвольного руху колекцію документів КГБ про життя й боротьбу визначного дисидента Святослава Караванс

підтримайте нас

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

Нові надходження
Справка ЦК КП(б)У о результатах проведенной операции "Запад"
Довідка про результати проведення операції "Захід" із виселення сімей учасників ОУН в Сибір на загальний стан підпілля
Справка о реагировании националистического подполья на выселение семей бандитов
Довідка за результатами агентурних донесень про реакцію націналістичного підпілля на виселення сімей оунівців
Записка по "ВЧ" из Дрогобыча о количестве выселенных семей и в них душ в разрезе районов области
Записка по "ВЧ" з Дрогобича за результатами проведення операції "Захід" в розрізі районів області
Записка по "ВЧ" из Тернополя о количестве выселенных семей и в них душ в разрезе районов области
Записка по "ВЧ" з Тернополя за результатами проведення операції "Захід" в розрізі районів області
План пунктов погрузки спецконтингента по Западным областям Украины
План завантаження спецконтингенту по Західних областях України в рамках проведення операції "Захід"
Отчетная справка по результатам проведенной операции по делу "Запад"
Звітна довідка за результатами проведеної операції по справі "Захід" станом на 22:00 21.10.1947р.
Расстановка сил и средств по обеспечению предстоящей операции по делу "Запад"
Довідка по розрахунку си л та засобів із забезпечення прийдешньої операції "Захід"
Справка по материалам о реагированиях подполья ОУН в Станиславской и Ровенской областях на предстоящее выселение бандитских семей
Довідка за матеріалами про реагування підпілля ОУН в Станіславській та Рівненській областях на прийдешнє виселення сімей підпільників
Справка об оформлении учетных дел в соответствии с приказом МГБ СССР №00430
Довідка про оформлення облікових справ відповідно до наказу МДБ СССР №00430 по справі "Захід"
Расчет обеспечения вагонами спец-перевозок
Розрахунок забезпечення вагонами спец-перевезення для виселення людей згідно операції "Захід"
Суточная сводка об оформлении учетных дел на семьи оуновцев и бандитов в соответствии с приказом МГБ СССР №00430
Добове зведення про оформлення облікових справ на сім’ї оунівців та бандитів відповідно до наказу МДБ СССР №00430
Докладная записка о результатах операции по выселению семей активных учасников ОУН с территории Черновицкой области
Доповідна записка про результати операції з виселення сімей активних учасників ОУН з території Чернівецької області
Рапорт замкоменданта станции Яремче начальнику Управления МГБ по Станиславской области о виполнении операции "Запад" в сложных погодных условиях
Рапорт заступника коменданта на станції навантаження Яремче начальнику Управління МГБ по Станіславській області щодо проведення виселення людей в дуже складних погодних умовах
Записка по "ВЧ" о результатах операции по выселению семей активных учасников ОУН с территории Станиславской области
Записка по "ВЧ" про результати операції з виселення сімей активних учасників ОУН з території Станіславської області
Сообщение уполномоченного и начальника УМГБ СССР по Станиславской области замминистру госбезопасности СССР о виполнении операции "Запад" всеми возможными способами независемо от погодных условий
Повідомлення уповноваженого та начальника УМГБ по Станіславській області щодо застосування всіх можливих засобів для реалізації операції "Захід" при любих погодних умовах
Сообщение о прикомандированию оперативного состава в Станиславскую область
Повідомлення про відрядження до Станіславівської області оперативного складу МГБ зі східних областей України та регіонів Росії для реалізації операції "Захід"
Записка по "ВЧ" из Дрогобыча о результатах проведенной операции по делу "Запад"
Записка по "ВЧ" з Дрогобича за результатами проведення операції "Захід" зі статистичними даними
Сообщение о прикомандированию оперативного состава в Тернопольскую область
Повідомлення про відрядження до Тернопільської області оперативного складу МГБ зі східних областей України та регіонів Росії для реалізації операції "Захід"
Докладная записка об итогах операции по делу "Запад" по Львовской области
Доповідна записка про результати проведення операції по справі "Захід" у Львівській області
Спецсообщение по операции "Запад" по состоянию на 8 часов
Спецповідомлення по операції "Захід" станом на 8 годину про хід проведення операції та труднощі
План проведения операции по делу "Запад" по Управлению МГБ по Львовской области
План проведення операції по справі "Захід" по Управлінню МГБ по Львівській області: станції навантаження, конвоювання, організація зв’язку, звітування
План мероприятий по реализации приказа Министра Госбезопасности Союза ССР №00430 по Львовской области
План заходів з реалізації наказу Міністра Держбезпеки Союзу РСР №00430 по Львівській області, виявлення, облік, станції навантаження, конвоювання, організація зв’язку та ін.
Докладная записка о результатах операции по выселению семей активных учасников ОУН с территории Ровенской области
Доповідна записка про результати операції з виселення сімей активних учасників ОУН з території Рівненської області
Справка о направленной телеграмме в адрес начальников УМГБ по Львовской, Дрогобичской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Станиславской и Черновицкой областей
Довідка про направлення телеграми на адресу начальників УМГБ по Львівській, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Станіславській, Дрогобицькій, Чернівецькій областях про перенап
Постановление Совета Министров Украинской ССР и Центрального Комитета КП(б)У от 15 октября 1947 года о порядке использования земель и имущества, оставляемых после выселения семей националистов и бандитов
Постанова Ради міністрів Української РСР та ЦК КП(б)У від 15 жовтня 1947 року про порядок використання земель та майна, яке залишиться після виселення сімей націоналістів та бандит
План организации проведения операции "Запад"
План організації проведення операції "Захід": підйом сімей, конвоювання, застосування зброї, облік, погрузка
Бланк супроводного листа замминистра госбезопасности СССР Блинова секретарю ЦК КП(б)У Кагановичу для рассылки уполномоченным МГБ УССР по Западным областям с планом погрузки в приложении
Бланк супровідного листа заступника міністра держбезпеки СРСР Блінова секретарю ЦК КП(б)У Кагановичу для направлення на адресу уповноважених МДБ УРСР по Західних областях з планом
Справка о направлении указания в адрес Уполномоченных МГБ, начальников УМГБ западных областей и командиров дивизии ВВ МГБ об выставлении гарнизонов ВВ МГБ в селах с большым количеством семей подлежащих выселению
Довідка про направлення на адресу уповноважених МДБ, начальникам УМДБ Західних областей та командирів ВВ МДБ про розташування гарнізонів ВВ МДБ в селах із великою кількістю сімей,
Справка о проводимых мероприятиях по приказу МГБ СССР №00430 от 21.08.1947
Довідка про здійснених заходах згідно наказу МДБ СРСР №00430 від 21.08.1947
Справка о направлении в УРСР для проведения необходимых мероприятий о виселении семей ОУНовцев и бандитов Блинова, Бурмака, Вадиса
Довідка про направлення в Україну для реалізації рішення про виселення сімей ОУНівців Блінова, Бурмака та Вадіса
Инструкция о порядке оформления учетных дел на выселяемые семьи оуновцев и организации их учета
Інструкція про порядок оформлення справ на сім’ї оунівців, які підлягають виселенню та організацію їх обліку
Инструкция о порядке проведения выселения семей активных националистов и бандитов из Западных областей Украины
Інструкція про порядок проведення виселення сімей активних націоналістів і бандитів із Західних областей України
Приказ Министра государственной безопасности Союза ССР за 1947 год №00430 о виселении семей осужденных, убитых и находящихся на нелегальном положении, активных националистов и бандитов с территории Западных областей Украъны
Наказ міністра державної безпеки СССР за 1947 рік №00430 про виселення сімей засуджених, вбитих і тих хто знаходиться на нелегальному становищі, активних націоналістів та бандитів
Записка по "ВЧ" из Ровно по об убийстве и ранении оперуполномоченных, прикомандированных с Саратовской и Сталинградской областей для реализации операции "Запад"
Записка по "ВЧ" з Рівного про вбивство та поранення оперуповноважених, відряджених з Саратовської та Сталінградської областей для реалізації операції "Захід"
Записка по "ВЧ" из Ровно по состоянию на 13:00 22.10.1947 об убийстве прикомандированного с Закавказского ВО следователя в ходе реализации операции "Запад"
Записка по "ВЧ" з Рівного станом на 13:00 22.10 .1947 про вбивство відрядженого з Закавказького МГБ слідчого в ході реалізації операції "Захід"
Протокол "З польського терору в селі Переводів". Акт, частина 2
Протокол терору здійснюваного 29.04.1946 р. Військом Польським та МО в с. Переводів
Протокол "З польського терору в селі Переводів". Акт, частина 3
Протокол терору здійснюваного 31.05.1946 р. Військом Польським в с. Переводів
Протокол "З польського терору в селі Будинин". Акт, частина 6
Протокол терору здійснюваного 29.09.1946 р. польським МО та КОП в с. Буднин
Інформаційна довідка прикордонних військ МВС щодо підрозділів УПА та боївок ОУН Закерзоння, що діяли проти прикордонних частин Українського округу станом на 01.02.1947 р.
Інформаційна довідка прикордонних військ МВС щодо підрозділів УПА та боївок ОУН Закерзоння станом на 1.02.1947 р.
Бофон УПА на 100 злотих від 1.11.1946 р.
Бофон УПА на 100 злотих від 1.11.1946 р.
Довідка МДБ УРСР про підрозділи ОУН та УПА, які діяли на території Польщі станом на 1.02.1947 р.
Довідка МДБ УРСР про підрозділи ОУН та УПА, які діяли на території Польщі станом на 1.02.1947 р.
Протокол допиту Теслі Марії від 30.11.1947 р.
Протокол допиту Теслі Марії від 30.11.1947 р. де подано інформацію про структуру Перемишльського надрайону та організацію його евакуації в 1947 р.
Протокол допиту Тимочко Ірени від 3.12.1947 р.
Протокол допиту Тимочко Ірени від 3.12.1947 р. де наводиться порівняння втрат внаслідок проведення операції "Вісла" в надрайонах ОУН "Холодний Яр" та "Бескид"
Виписка із протоколу допитів Володимира Щигельського від 27.02.1948 р.
Виписка із протоколу допиту Володимира Щигельського від 27.02.1948 р. Подається інформація про причини його рішення йти рейдом із Польщі, через Чехословаччину, до Австрії
Протокол допиту Любомира Бахталовського від 8 вересня 1947 р. про стан підпілля ОУН та УПА в Польщі
Виписка із протоколу допиту Любомира Бахталовського — "Зенко" затриманого в Чехословаччині від 08.09.1947 р. Подається інформація про організацію УПА на Закерзонні
Лист від "Птаха" до "Нечая" від 14.07.1947 р.
Лист від "Птаха" до "Нечая" від 14.07.1947 р. Розповідається про бої УПА з поляками на Закерзонні в 1946 - 1947 рр. Операцію із ліквідації генерала Сверчевського. Наслідки операції
Протокол допиту Тимочко Ірени від 1.12.1947 р.
Протокол допиту Тимочко Ірени від 1.12.1947 р. стосовно налагодження Галасою Василем - "Орланом" лінії звязку із Західною Німеччиною через Польщу
Протокол допиту Володимира Щигельського від 7.09.1947 р.
Протокол допиту Володимира Щигельського від 7.09.1947 р. у якому викладено його біографію. Крім того описано бої УПА з поляками впродовж 1946 - 1947 рр. Вбивство повстанцями генер
Витяг зі звіту про репресії щодо греко-католицького духовенства в Перемишлі "Большевицько-польські наймити шаліють!" від 16.07.1946 р.
Повідомлення про знищення ІХ дивізією ВП та польською міліцією українських священиків в Перемишлі від 16.07.1946 р.
Протокол "З польського терору в селі Довжнів". Акт, частина 9
Протокол терору здійснюваного 12.02.1946 р. Військом Польським в с. Довжнів